Služby

Poskytujem odborné právne služby v zmysle §1 ods. 2 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii:

 • poradenská činnosť,
 • kúpne a darovacie zmluvy,
 • kúpne zmluvy ako podklad pre hypotekárne úvery,
 • založenie spoločnosti s ručenním obmedzeným (s.r.o.),
 • zmeny v spoločnosti s ručenním obmedzeným (s.r.o.) - prevod podielu, zmena konateľa,
 • návrhy do katastra nehnuteľností,
 • založenie a zmena u obchodných spoločností - kompletná dokumentácia, prevod obchodných podielov,
 • vymáhanie pohľadávok súdnou cestou,
 • sprostredkovanie predaja bytov, domov a pozemkov,
 • majetkové vysporiadanie,
 • spisovanie návrhov na súd pre obchodné spoločnosti, občanov a právne zastúpenie,
 • správa majetku.